Aport w spółce – co to takiego?

Zakładając spółkę często poszukujemy wspólników, którzy pomogliby nam w powiększeniu kapitału zakładowego. Czasem jednak zdarza się tak, że osoby, z którymi chcemy współpracować nie mogą wspomóc nas pieniędzmi. Czy mimo wszystko mogą stać się udziałowcami spółki? Okazuje się, że tak. Rozwiązaniem, które na to pozwala jest aport.

Czym jest aport?

Mówiąc najprościej, aport to nic innego jak wkład wspólnika w spółkę, z którą otrzymuje on udziały. Nie jest to jednak wkład pieniężny. Aport może mieć różnego rodzaju formę. Ruchomości takie jak samochody czy komputery, nieruchomości a także przedsiębiorstwo, jego część, wierzytelności wspólnika lub papiery wartościowe – to tylko niektóre z niepieniężnych wartości mogących stanowić aport.

Kiedy wkład może mieć formę aportu?

Należy pamiętać, że przepisy prawa jasno określają kiedy wkład wspólnika może mieć formę aportu. Dozwolone jest bowiem niepieniężne pokrywanie kapitału zakładowego w sytuacji, w której umowa spółki sporządzona jest w formie aktu notarialnego. Co ważne, przedmiot, który stanowi aport powinien zostać szczegółowo opisany w umowie. Należy określić zarówno wartość aportu, podać dane wspólnika, który wnosi wkład a także jasno sprecyzować liczbę i wartość nominalną udziałów, które obejmuje za wkład.
W przypadku, w którym umowa spółki zawierana jest za pośrednictwem internetu i wzorca umowy nie możemy niestety wnieść wkładu niepieniężnego.

W jakim terminie należy wnieść wkład w formie aportu?

Jeśli nasz wspólnik decyduje się na wniesienie wkładu w formie niepieniężnej powinien zrobić to przed rejestracją spółki w rejestrze przedsiębiorców lub też przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego. Co ważne, w takiej sytuacji członkowie zarządu zobowiązani są do złożenia specjalnego oświadczenia, w którym muszą udzielić informacji czy wkład na pokrycie kapitału zakładowego został wniesiony.

Podsumowując, aport to forma udogodnienia, dzięki której wspólnicy nie muszą decydować się na przekazywanie pieniężnych środków na pokrycie kapitału zakładowego.

Artykuł powstał w konsultacji z http://www.spolka-w-organizacji.pl/.

Kategorie
Poradniki