Pozew o rozwód – jak go złożyć?

Gdy związek małżeński rozpada się a dalsze wspólne życie staje się niemożliwe wielu z nas myśli o rozwodzie. Często jednak przed podjęciem decyzji wstrzymują nas obawy dotyczące tego czy poradzimy sobie ze złożeniem pozwu. Sprawdźmy więc, jak zrobić to prawidłowo.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód możemy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze podawczym sądu okręgowego. Powinien on trafić do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania małżonków w przypadku, gdy jedno z nich wciąż tam przebywa. Jeśli małżonkowie mieszkają oddzielnie pozew należy skierować do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Jaką formę powinien mieć pozew?

Przygotowując pozew o rozwód pamiętajmy, że zarówno on sam jak i wszystkie załączniki powinny być złożone w trzech kopiach. Jeden egzemplarz jest dla nas, drugi dla sądu, trzeci dla pozwanego małżonka. W pozwie muszą znaleźć się dane obydwojga małżonków (imiona, nazwiska, adresy, wykonywane zawody). Pozew powinien również określać winnego rozpadu małżeństwa lub wniosek o rozwód bez orzekania o winie. Pamiętajmy również, że pozew powinien zostać uzasadniony – należy więc pokrótce opisać sytuację, która doprowadziła do rozpadu małżeństwa. Ważne jest również opisanie sytuacji majątkowej małżonków (pomoże to sądowi w ustalaniu wysokości alimentów).

Świadkowie, załączniki, dowody

Jeśli decydujemy się na rozwód z orzekaniem o winie i chcemy aby sąd przesłuchał świadków w pozwie powinny znaleźć się ich dane oraz aktualne adresy a także żądanie wezwania świadków. Co równie ważne, w każdej z trzech kopii pozwów powinny znaleźć się załączniki takie jak odpis aktu małżeństwa,akty urodzenia wspólnych dzieci oraz rachunki, które pozwolą na ustalenie wysokości alimentów.

Podsumowując, złożenie prawidłowego pozwu o rozwód nie jest zadaniem trudnym. Dopilnowanie powyższych formalności to gwarancja, że zostanie przyjęty i rozpatrzony przez sąd.

Artykuł powstał po konsultacjach z https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/.

Kategorie
Dom i rodzina